Co obejmuje zarządzanie usługami IT?

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest potrzebna?

Osbługa informatyczna firm a opłacalność w małych firmach


Obsługa informatyczna firm to działania wykonywane przez organizacje, które są w stanie zarządzać technologią informacyjną. Obejmuje to sieci przewodowe i mobilne, a także infrastrukturę cyfrową. Zarządzanie usługami IT obejmuje również zarządzanie infrastrukturą fizyczną i rutynowe kontrole. Zarządzanie usługami IT jest niezbędne dla każdej organizacji, której funkcjonowanie opiera się na technologii informacyjnej. Ale co dokładnie się z tym wiąże?

Obsługa informatyczna firm obejmuje infrastrukturę cyfrową, sieci mobilne i przewodowe

Infrastruktura cyfrowa stanowi rdzeń każdej organizacji i jest tym, co sprawia, że biznes działa. Ma ona kluczowe znaczenie dla przepływu danych i zadowolenia klientów, a także dla dostępności zasobów. Bez solidnej infrastruktury cyfrowej firma może odczuć spadek wydajności i wzrost kosztów utrzymania IT.

Systemy sieciowe składają się z wyspecjalizowanych urządzeń, takich jak routery, przełączniki i punkty dostępu. Urządzenia te łączą urządzenia z sieciami, analizują dane i identyfikują urządzenia końcowe. Większość przełączników realizuje funkcje routingu. W erze cyfrowej sieci stają się bardziej elastyczne i zwinne. Poniżej przedstawiono niektóre z różnych typów infrastruktury sieciowej:

Rutynowe badania kontrolne

Komputery często stają się powolne z wiekiem, a regularne przeglądy mogą pomóc w wykrywaniu i korygowaniu wszelkich problemów. Regularne sprawdzanie komputera pomoże Twojej firmie działać bardziej wydajnie i skutecznie. Rutynowe przeglądy mogą również pomóc w identyfikacji wadliwego oprogramowania, dużych plików i innych problemów, które mogą spowolnić komputer.

KPI

Liczba rozwiązanych zgłoszeń i całkowita liczba zgłoszeń do działu wsparcia technicznego jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności firmy. Stosunek tych dwóch liczb może pomóc w określeniu wydajności pracowników i ustaleniu poziomu zatrudnienia. Ponadto, firma może zmierzyć średni czas potrzebny na rozwiązanie zgłoszeń klientów. Ten KPI jest szczególnie przydatny przy twardym skalowaniu swoich usług IT dla firm.

Innym ważnym KPI dla obsługi IT dla firm jest czas sprawności, który jest zdefiniowany jako całkowity czas minus całkowity czas przestoju w danym okresie. Wiele firm decyduje się na śledzenie zarówno czasu sprawności, jak i czasu przestoju w tym samym czasie, ponieważ zapewniają one dwie różne perspektywy wydajności ich systemów. Należy jednak pamiętać, że wskaźniki KPI mają znaczenie tylko wtedy, gdy są dostosowane do celów biznesowych. Gdy organizacja określi swoje cele, może opracować strategię ich realizacji i poprawić zarządzanie wydajnością.

Menedżer IT powinien również mocno koncentrować się na doświadczeniu klienta. Oprócz dbania o zadowolenie klientów, powinien on również proaktywnie monitorować procesy IT. Na przykład, powinien zapewnić, że procesy rozliczania i zwrotu kosztów w organizacji są tak wydajne, jak to tylko możliwe. Ponadto, kierownik działu IT powinien ustanowić mechanizm eskalacji w przypadku przestojów.

Czas potrzebny na naprawę systemu to kolejny przydatny KPI dla obsługi IT dla firm. Ta metryka pokaże, czy zespół sprawnie reaguje na problemy. Powinna również obejmować każdy czas potrzebny na zdiagnozowanie i naprawienie problemu. Oprócz tego, czas potrzebny na powrót do produkcji jest również kluczową metryką wydajności dla organizacji.

KPI dla obsługi IT dla firm wynikają z różnych czynników i różnych procesów biznesowych. Niektóre KPI są strategiczne, a inne operacyjne. Ogólnie rzecz biorąc, firmy powinny używać maksymalnie siedmiu KPI, ponieważ wybór więcej niż siedmiu spowoduje jedynie paraliż analityczny. Innym ważnym KPI dla firm usługowych jest wykorzystanie czasu, które mierzy, jak efektywnie wykorzystują one czas swoich pracowników. Ta metryka jest doskonałym wskaźnikiem produktywności, ponieważ pokazuje, ile czasu rozliczeniowego pracowników jest wykorzystywane.

Opcje outsourcingu

Jeśli Twoja firma przeżywa wzrost i potrzebuje dedykowanego zespołu programistów, istnieje kilka opcji outsourcingu obsługi IT dla firm. Modele te oferują połączenie elastyczności i kontroli kosztów. Wybór firmy outsourcingowej IT, która znajduje się w tej samej strefie czasowej i kraju co Twoja firma, pomoże Ci kontrolować koszty i procesy.

Największą zaletą outsourcingu usług IT dla firm jest oszczędność kosztów i czasu. Na przykład producent komputerów może zlecić na zewnątrz wykonanie wewnętrznych elementów komputera, aby obniżyć koszty produkcji. Podobnie kancelaria prawna może przechowywać swoje pliki u dostawcy usług cloud computing. Daje to firmie dostęp do technologii cyfrowej bez ponoszenia kosztów zarządzania infrastrukturą fizyczną.

Outsourcing pozwala firmie skupić się na jej podstawowej działalności, zamiast martwić się o technologię informacyjną. Może to skutkować zwiększeniem efektywności i produktywności firmy. Proces ten może również poprawić konkurencyjność firmy w swojej branży i zmniejszyć ogólne koszty operacyjne. Jednak outsourcing nie jest pozbawiony wyzwań. Na przykład komunikacja ze stroną trzecią może stanowić wyzwanie, a ryzyko związane z bezpieczeństwem danych wzrasta wraz z dostępem wielu stron do tych samych informacji.

Kolejną zaletą outsourcingu jest fakt, że może on znacznie obniżyć koszty obsługi informatycznej firm. W rzeczywistości niektóre firmy nawet obniżyły koszty o 20 do 54%, pozwalając swoim działom IT licytować kontrakty. Proces ten jest również korzystny dla firmy, ponieważ może uzyskać lepsze zrozumienie kosztów związanych ze świadczeniem usług. Ta wiedza pomoże jej napisać lepszy kontrakt.

Istnieje kilka rodzajów opcji outsourcingu dostępnych dla firm, od dużych dostawców zewnętrznych po osoby fizyczne. Należy jednak skupić się na partnerstwie biznesowym z dostawcą, a nie tylko na umowie o poziomie usług. Outsourcing wsparcia IT polega na zatrudnianiu dostawców IT, którzy oferują wiele korzyści, w tym oszczędność kosztów, sprawność i najwyższą wiedzę.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *