balustrada16Ogrodzenia Exclusive to bardzo funkcjonalne ogrodzenia produkowane z najwyższej jakości materiałów.

Do ich produkcji wykorzystywany jest polichlorek winylu (PCV) gwarantujący wieloletnią trwałość ogrodzeń.

Ponadto ogrodzenia Exclusive posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający brak szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.

 

O funkcjonalności ogrodzeń Exclusive świadczą:

 • brak konieczności malowania, impregnowania czy stosowania preparatów antykorozyjnych
 • łatwość utrzymania w czystości
 • prosty i szybki montaż

Producent udziela gwarancji na wady ukryte niewidoczne w momencie zakupu.

Gwarancje te udzielane są na okres:

 • 120 miesięcy w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości profili ogrodzeniowych
 • 12 miesięcy w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w furtkach

Gwarancja nie dotyczy:

 • naturalnego zużycia
 • pęknięć i zarysowań powstałych po odbiorze ogrodzenia
 • wad i uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy transport i składowanie przez kupującego
 • uszkodzeń powstałych podczas w wyniku niewłaściwego montażu wykonanego przez kupującego i niezgodnie z instrukcją montażu
 • uszkodzeń wynikających ze stosowania żrących środków czystości szkodliwych dla PCV
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych o przyczynach zewnętrznych
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych tj. pożar, powódź, uderzenia, itp., i innych klęsk żywiołowych, wojny, napięć społecznych, nieprzewidzianych wypadków, normalnego zużycia w eksploatacji lub innych czynników zewnętrznych
 • ogrodzeń w których dokonano samowolnych przeróbek, zmian i napraw
 • ogrodzeń wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.