Odzyskiwanie danych Ile kosztuje odzyskiwanie danych?

Wielu klientów zastanawia się, ile kosztuje odzyskiwanie danych. Niektórzy klienci mają tylko kilka gigabajtów danych, pojedynczy folder lub plik. Inni mają terabajty danych. Koszt odzyskiwania danych może być różny, ale ilość odzyskanych danych jest taka sama niezależnie od ich wielkości. Oto kilka powodów, dla których koszty odzyskiwania danych są tak wysokie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych powodów, dla których odzyskiwanie danych jest konieczne.

Uszkodzenie systemu plików

Jeśli chcesz przywrócić dane z uszkodzonego dysku, ważne jest użycie odpowiedniego oprogramowania. Program diagnostyczny może zidentyfikować błędy logiczne i je naprawić. Niektóre aplikacje nie są jednak darmowe i ich pobranie wymaga uiszczenia opłaty. Ponadto oprogramowanie diagnostyczne nie gwarantuje, że uszkodzone pliki zostaną naprawione. Na szczęście istnieje kilka dostępnych opcji odzyskiwania plików z uszkodzonych dysków.

Jeśli nie masz kopii zapasowej, nadal możesz odzyskać uszkodzone pliki, przywracając je do wcześniejszej wersji. Jeśli nie możesz przywrócić pliku z poprzedniej wersji, możesz spróbować go naprawić, przywracając go do punktu cieni. Proces ten jest prosty: wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy uszkodzony plik i wybrać opcję „Przywróć poprzednią wersję”.

Inną metodą odzyskiwania danych z uszkodzonych plików jest zmiana formatu pliku. Można to zrobić za pomocą oprogramowania do naprawy plików, zarówno darmowego, jak i płatnego. Niektóre programy do naprawy plików to Digital Video Repair, Zip Repair i OfficeFIX. Można również spróbować regularnie tworzyć kopie zapasowe ważnych plików. W ten sposób na komputerze będzie znajdować się kopia wszystkich potrzebnych plików. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm, aby rozwiązać problem.

Przerwa w dostawie prądu

W przypadku awarii komputera spowodowanej przerwą w dostawie prądu możesz zastanawiać się, jak odzyskać swoje dane. Choć może Ci się wydawać, że taka katastrofa jest mało prawdopodobna, przerwy w dostawie prądu zdarzają się regularnie. Chociaż nie doszło do utraty żadnych danych osobowych, nadal może być konieczne powiadomienie klientów lub sprzedawców o zaistniałej sytuacji. Ponadto mogą pojawić się zobowiązania prawne. Na szczęście istnieją sposoby, aby uniknąć takich problemów.

Po pierwsze, należy odłączyć komputer od wszelkich urządzeń elektronicznych. Jeżeli jest to możliwe, należy wyłączyć komputer przed wyłączeniem zasilania, ponieważ skok napięcia może spowodować uszkodzenie dysku twardego i płyty głównej komputera. Jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż kilka minut, należy rozważyć odzyskanie danych. Jeżeli zasilanie nie zostanie szybko przywrócone, ważniejsze jest odzyskanie danych. Jeśli pliki zostały zapisane na komputerze, usługa klasy A pomoże odzyskać te informacje.

Innym sposobem ochrony danych jest zapewnienie prawidłowego tworzenia kopii zapasowych systemów. Podczas przerwy w dostawie prądu automatyczne kopie zapasowe systemów są zazwyczaj jedynym sposobem na odzyskanie danych. Przydatne mogą być również ochronniki przeciwprzepięciowe i systemy baterii zapasowych. Kolejnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych jest kradzież laptopa, dlatego należy rozważyć zainstalowanie funkcji zdalnego wymazywania danych. Ponadto firma powinna wdrożyć proces odzyskiwania danych. Jeżeli posiadasz urządzenia przenośne, upewnij się, że wykonujesz kopie zapasowe wszystkich informacji i zabezpiecz je za pomocą dysków twardych chronionych hasłem.

Awaria oprogramowania

Jednym z pierwszych kroków podczas odzyskiwania danych po awarii oprogramowania jest wyłączenie komputera. Zapobiega to dalszemu uszkodzeniu dysku twardego i ważnych plików. Następnie w większości programów narzędziowych do obsługi dysków należy wybrać plik „cofnij”, który spowoduje cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych na dysku twardym. Jest to szczególnie ważne, jeśli dysk twardy uległ awarii logicznej. W takim przypadku użycie funkcji cofania jest niezbędne w procesie odzyskiwania danych.

Istnieje wiele metod odzyskiwania danych, od stosowania prostych narzędzi po interwencje ekspertów. W niektórych przypadkach, jeżeli części pliku nie da się odzyskać, ekspert może wykonać rzeźbienie danych. Polega to na wykorzystaniu wiedzy o strukturze plików w celu wydobycia danych z uszkodzonych nośników. W rezultacie awaria komputera może nastąpić na wiele sposobów. Oto niektóre z najczęściej stosowanych metod odzyskiwania danych.

Aby określić, jaki typ rozwiązania do odzyskiwania danych jest odpowiedni w danej sytuacji, należy zrozumieć przyczyny awarii dysku twardego. Istnieje kilka przyczyn, w tym konflikt sterowników systemowych, wirusy, błędy ludzkie i awarie oprogramowania. Ponowne zainstalowanie systemu Windows nie rozwiąże problemu, a uruchomienie polecenia CHKDSK może pogorszyć sytuację. Rozwiązanie do odzyskiwania danych po awarii oprogramowania jest nieocenionym narzędziem do odzyskiwania utraconych danych po awarii dysku twardego. Przy użyciu oprogramowania do odzyskiwania danych może udać się uratować wszystkie ważne dane.

Przypadkowe usunięcie

Proces przypadkowego usuwania plików jest frustrujący, zwłaszcza gdy usunięty plik jest czymś, nad czym spędziłeś wiele godzin pracy. Nie należy jednak rozpaczać. Istnieją duże szanse, że plik, który został przypadkowo usunięty, nadal znajduje się w koszu komputera. Odzyskanie przypadkowo skasowanych danych nie jest niemożliwe, nawet jeśli plik został przypadkowo usunięty wiele lat temu. Plik można znaleźć gdzieś w koszu, a może nawet w samym koszu. Niezależnie od tego można wykonać kilka kroków, aby odzyskać pliki.

Pierwszym krokiem w procesie odzyskiwania danych jest wyłączenie komputera natychmiast po usunięciu pliku. Uniemożliwi to systemowi nadpisanie usuniętego pliku. Często dane nadal istnieją na karcie pamięci lub dysku twardym urządzenia. Aby odzyskać te dane, inżynier z firmy takiej jak Secure Data Recovery może z powodzeniem przeprowadzić skanowanie dysku twardego lub karty pamięci. Proces odzyskiwania danych będzie obejmował ponowne utworzenie struktur systemu plików.

Kolejnym krokiem w odzyskiwaniu danych jest przywrócenie usuniętego pliku z kosza. Ta metoda jest przydatna, gdy plik został przypadkowo usunięty i nie jest już dostępny. Klikając prawym przyciskiem myszy usunięty plik i wybierając opcję „Przywróć”, plik zostanie przywrócony do pierwotnej lokalizacji. Możesz również spróbować przywrócić usunięte pliki, naciskając klawisze Ctrl + Z. Następnie możesz przywrócić pliki i foldery do systemu.

Uszkodzenie dysku twardego

Jedną z najczęstszych oznak, że dysk twardy wymaga naprawy, jest awaria komputera. Komputer ulega awarii z kilku powodów, takich jak uszkodzone sektory i uszkodzone pliki. Należy sprawdzić stan dysku twardego natychmiast po zauważeniu któregokolwiek z tych objawów. Ponadto przed włączeniem zasilania dysku należy utworzyć kopię zapasową danych, ponieważ może to spowodować dalsze uszkodzenie dysku. Jeśli nie można tego zrobić samodzielnie, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych.

Oprócz uszkodzeń fizycznych, na dysk twardy mogą mieć wpływ warunki środowiskowe. Wysoka temperatura i nadmierna wilgoć mogą powodować uszkodzenia fizyczne, dlatego zewnętrzne urządzenie pamięci masowej należy trzymać z dala od ekstremalnych temperatur. Wirusy i złośliwe oprogramowanie mogą powodować uszkodzenia logiczne, dlatego należy używać dobrych narzędzi antywirusowych, aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Stan dysku można również sprawdzić, zapobiegając jego przypadkowemu sformatowaniu. Jeśli okaże się, że dysk został przypadkowo sformatowany, należy skontaktować się z firmą zajmującą się odzyskiwaniem danych w celu uzyskania pomocy.

Niektóre elementy płytki drukowanej na dysku twardym ulegają uszkodzeniu, co uniemożliwia ich odczytanie. W takiej sytuacji można użyć oprogramowania do odzyskiwania danych, aby naprawić tablicę partycji lub system plików. Specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych może również wykonać obraz nośnika, nawet w przypadku wystąpienia błędów okresowych. W ten sposób można uzyskać kopię danych bez konieczności fizycznego dostępu do dysku. Możliwe jest także odzyskanie danych na innym dysku twardym. Często można odzyskać dane z dysku twardego za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych.

Formatowanie systemu plików

Podczas formatowania dysku twardego szanse na odzyskanie utraconych plików są wysokie. Nowe drzewa B+ są małe, a „mapa” wolnego miejsca w starym systemie plików zostaje odnowiona. W rezultacie szanse na odzyskanie pliku są prawie stuprocentowe. Jednak odzyskanie pliku jest trudniejsze w przypadku bardzo pofragmentowanych plików niż w przypadku plików niefragmentowanych. System plików można również przeformatować w celu przywrócenia pliku, który jest bardzo pofragmentowany.

Aby odzyskać usunięte dane ze sformatowanego dysku twardego, system operacyjny musi odczytać sektory dysku. Sformatowany obszar to zasadniczo obszar systemu plików. Dane znajdujące się na dysku pozostają jednak zachowane. Dane te można odzyskać za pomocą analizy zawartości w oprogramowaniu do odzyskiwania danych. Jeżeli jednak plik został przypadkowo usunięty, nie należy formatować dysku. Przed sprzedażą, oddaniem lub utylizacją dysku należy go najpierw bezpiecznie wymazać.

Innym sposobem przywrócenia usuniętego pliku jest ponowne sformatowanie dysku. Formatowanie dysku powoduje wymazanie węzłów plików i grup alokacji, ale dziennik nadal zawiera informacje o ostatnio utworzonych plikach. Analiza dziennika i zaawansowana heurystyka mogą pomóc w odzyskaniu niefragmentowanych plików. Pliki pofragmentowane są znacznie trudniejsze do odzyskania. Jeżeli uda się uzyskać nazwę pliku, szanse na jego odzyskanie są jeszcze większe. Na przykład, gdy plik zostanie usunięty, system plików XFS aktualizuje swoją mapę wolnych bloków i zastępuje oryginalny plik nowym.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *