Odzyskiwanie danych Jak odzyskać nadpisane, uszkodzone lub usunięte pliki na dysku SSD

W tym artykule przyjrzymy się sposobom odzyskiwania nadpisanych, uszkodzonych lub usuniętych plików na dysku SSD. Tę samą procedurę można wykonać w przypadku utraty danych podczas korzystania z urządzenia. Możesz także spróbować oprogramowania do odzyskiwania danych, aby naprawić sytuację. Po wykonaniu dwóch pierwszych kroków można rozpocząć korzystanie z oprogramowania do odzyskiwania danych w celu rozwiązania problemu. Jeśli usunąłeś ważne dane na dysku SSD, przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak je odzyskać.

Odzyskiwanie usuniętych plików

Istnieje kilka metod odzyskiwania usuniętych plików. Najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz przywrócić. Jeśli chcesz przywrócić więcej niż jeden plik, możesz przytrzymać klawisz Ctrl podczas zaznaczania wielu plików. Następnie przeciągnij pliki do nowego folderu. Aby odzyskać pliki, wykonaj następujące kroki:

Następnie należy uruchomić narzędzie do odzyskiwania plików. Większość programów przeskanuje wszystkie dyski i wyświetli możliwe do odzyskania pliki w postaci okien. Po wybraniu żądanego typu pliku kliknij przycisk Odzyskaj. Wybierz miejsce przechowywania odzyskanych plików. Pamiętaj, aby nie używać tego samego urządzenia, z którego utracono dane, ponieważ może to spowodować dalsze uszkodzenie lub nadpisanie plików. Po wybraniu lokalizacji pamięci masowej kliknij przycisk OK, aby potwierdzić proces odzyskiwania.

Innym sposobem na odzyskanie usuniętych plików jest użycie narzędzia do wyszukiwania plików. Narzędzie to wykorzystuje algorytm wyszukiwania plików w celu znalezienia pliku. Za pomocą tego narzędzia można znaleźć i wybrać szukany plik, a nawet przywrócić jego pierwotną lokalizację. Istnieje kilka sposobów na uruchomienie wyszukiwarki replik, w tym kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy i wybranie go. Po zakończeniu można skopiować i wkleić plik lub przeciągnąć go z powrotem do pierwotnej lokalizacji.

Inną metodą odzyskiwania usuniętych plików jest użycie wiersza poleceń. Aby odzyskać usunięte pliki za pomocą wiersza poleceń, otwórz wiersz poleceń i wpisz literę dysku folderu. Zostanie wyświetlona lista ukrytych folderów. Należy pamiętać, że nazwy odzyskanych plików mogą być ogólne, dlatego należy sprawdzić, jak nazywa się dany plik. Po znalezieniu pliku można wybrać licencję, aby zapisać go na komputerze.

Inną metodą odzyskiwania usuniętych plików jest skorzystanie z usługi w chmurze. Dropbox umożliwia użytkownikom synchronizowanie plików między komputerami. Aby znaleźć pliki, które zostały usunięte, możesz przejść do interfejsu internetowego Dropbox i kliknąć łącze Usunięte pliki. Możesz też skorzystać z usługi ochrony przed utratą danych, takiej jak Crashplan lub Backblaze. Po odzyskaniu pliku możesz go przywrócić z chmury. A jeśli plik został trwale usunięty, można go odzyskać w ciągu 30 dni.

Odzyskanie nadpisanych danych

Jeśli plik został przypadkowo usunięty lub nadpisany, istnieją sposoby na odzyskanie tych danych. System Windows umożliwi wybranie innej kopii zapasowej i zaznaczenie danych, które chcesz odzyskać. Należy jednak najpierw przerwać pracę na komputerze i przywrócić kopię zapasową. W systemie Windows kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Komputer, a następnie przejdź do folderu zawierającego plik. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję Przywróć poprzednią wersję. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a wszystkie dane powinny zostać przywrócone.

Można również odzyskać usunięte pliki z dysku twardego. Nadpisane pliki są często niedostępne z powodu degradacji nośnika lub błędów. Nadpisywanie programowe może być nieskuteczne, zwłaszcza w środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Nadpisywanie plików może nie być tak skuteczne, jak mogłoby się wydawać, ponieważ zaawansowane technologie pamięci masowej czynią tę metodę przestarzałą. W połowie lat 90. Peter Gutmann badał sposoby odzyskiwania danych z nośników z nominalnym nadpisaniem. Opracował on specjalne schematy dla różnych technologii dysków. Technika ta jest nazywana metodą Gutmanna.

Po pobraniu oprogramowania należy wybrać miejsce docelowe dla pliku, który ma zostać odzyskany. Jeżeli pliki są zbyt duże lub zbyt duże, aby można je było odzyskać z dysku twardego, można również użyć programu Disk Drill for Windows do ich odzyskania. Oprogramowanie to działa na zasadzie wyszukiwania fragmentów plików dostępnych na innym dysku. W ten sposób nie trzeba się martwić, że plik zostanie ponownie uszkodzony.

Jeżeli plik został przypadkowo usunięty, najlepszym sposobem na zminimalizowanie nadpisywania danych jest wyłączenie komputera i odmontowanie dysku. Im dłużej komputer pozostaje włączony, tym większe prawdopodobieństwo trwałej utraty danych. Ponadto należy unikać instalowania nowego oprogramowania, przenoszenia plików na uszkodzony wolumin oraz korzystania z komercyjnych narzędzi do odzyskiwania danych. Niektóre z tych narzędzi mogą przyczynić się do uszkodzenia plików poprzez częściowe nadpisywanie danych.

Po wybraniu odpowiedniego oprogramowania można przeskanować dysk twardy i wyświetlić podgląd odzyskanych plików. W zależności od preferencji można wybrać katalog odzyskiwania, w którym zostaną zapisane odzyskane pliki. Należy pamiętać, że przed użyciem plików trzeba będzie poczekać na zakończenie procesu. Oprogramowanie może nawet nie nadawać się do użytku w trakcie trwania procesu. Ale nie martw się, istnieją pewne sposoby odzyskiwania nadpisanych plików.

Odzyskiwanie uszkodzonych danych

Proces odzyskiwania uszkodzonych danych rozpoczyna się zwykle od wykrycia utraty lub uszkodzenia danych. Proces ten może się rozpocząć, gdy dane zostaną wykryte podczas operacji dostępu do dysku lub odczytu albo podczas operacji wykonywanej w tle. Ewentualnie utrata lub uszkodzenie danych może nastąpić podczas tworzenia kopii zapasowej, deduplikacji lub replikacji. Na szczęście istnieje wiele różnych metod odzyskiwania uszkodzonych danych. Poniżej omówimy kilka z nich.

Najpierw można skorzystać z kreatora odzyskiwania, aby rozpocząć proces. Program ten przeprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. Aktywuj kreatora odzyskiwania w oknie powitalnym i rozpocznij proces odzyskiwania. Normalnie proces rozpocznie się w trybie odzyskiwania struktury plików krok po kroku. Alternatywnie można wybrać menu „Plik”, aby otworzyć listę plików. Po wybraniu plików w oknie podglądu zostanie wyświetlona struktura logiczna każdego pliku. Po zarejestrowaniu programu można zapisać odzyskane dane.

Jeżeli uszkodzony plik nie zostanie znaleziony podczas skanowania, można spróbować użyć oprogramowania diagnostycznego. Aplikacje te mogą wykryć błędy logiczne w danych. Niektóre z tych programów wymagają jednak zakupu oprogramowania przed uruchomieniem weryfikacji. Nawet wtedy nie można mieć pewności, że narzędzia te rozwiążą problem uszkodzonych danych. Nawet jeśli naprawią one plik, procedura nadal wymaga przestrzegania pewnych wytycznych.

Kolejnym krokiem w procesie odzyskiwania uszkodzonych plików jest użycie oprogramowania do odzyskiwania danych. W Mac App Store dostępnych jest wiele takich programów, dlatego ważne jest, aby wybrać taki, który działa dokładnie. Wśród wielu dostępnych narzędzi znajdują się takie programy, jak EaseUS Todo Backup, Disk Drill, Data Rescue 5 i Stellar Data Recovery Professional. Jeśli nie masz żadnego z tych programów, możesz spróbować metody rentgenowskiej, która jest bardziej skomplikowana.

Inną metodą odzyskiwania uszkodzonych plików jest użycie funkcji poprzedniej wersji. Metoda ta polega na kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji poprzedniej wersji. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk „Przywróć poprzednią wersję”, aby odzyskać plik. Następnie można wybrać punkt przywracania, aby przywrócić plik do poprzedniej wersji roboczej. Proces ten działa najlepiej w przypadku plików uszkodzonych, takich jak muzyka lub wideo.

Odzyskiwanie nadpisanych danych z dysku SSD

Choć dyski półprzewodnikowe (SSD) nie mają ruchomych części, jak np. wirujące talerze, nadal mogą ulegać zużyciu. Z czasem kondensatory i zasilacz mogą ulec zużyciu, a nawet chip kontrolera może ulec awarii. Odzyskiwanie nadpisanych danych z dysku SSD nie różni się od odzyskiwania utraconych lub usuniętych plików z dysku twardego. W większości przypadków odzyskiwanie nadpisanych danych z dysków SSD nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Aby odzyskać dane z dysku SSD, pierwszym krokiem jest zaprzestanie korzystania z dysku. Po zaprzestaniu korzystania z dysku należy wykorzystać dane na innym dysku twardym. Odzyskiwanie danych z dysku twardego będzie znacznie łatwiejsze niż z dysku SSD, który został nadpisany. Na szczęście istnieje kilka metod odzyskiwania danych z nadpisanych dysków SSD. Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać podczas próby odzyskania nadpisanych danych z dysku SSD.

Po pierwsze, należy się upewnić, że dysk SSD jest sprawny. Jeśli dysk działa prawidłowo na innym komputerze, należy spróbować zaktualizować jego oprogramowanie sprzętowe. Czasami producenci wypuszczają wadliwe dyski SSD. Na szczęście aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest prostym procesem. Producenci zazwyczaj wyjaśniają, jak to zrobić, na swoich stronach internetowych. Jeśli dysk nie działa na jednym komputerze, warto również sprawdzić inne systemy, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Jeśli plik aplikacji został usunięty lub skasowany przez przypadek, można go później odzyskać. Jednak proces odzyskiwania nadpisanych danych z dysków SSD nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Algorytmy kontrolera SSD określają, czy nadpisane dane można odzyskać, czy nie. Jeśli tak, proces odzyskiwania będzie zależał od typu urządzenia pamięci masowej i częstotliwości zapisu. Jeśli nie, algorytm kontrolera SSD nie pozwoli na kontynuowanie normalnej pracy.

Drugi krok polega na użyciu narzędzia do odzyskiwania danych z dysku SSD innej firmy. To oprogramowanie działa poprzez skanowanie dysku SSD w poszukiwaniu nadpisanych plików. Następnie wybiera lokalizację pamięci masowej i typ pliku do odzyskania. Odzyskane dane zostaną przeniesione na inny dysk SSD. Nie można ich zapisać z powrotem na tym samym dysku SSD. Dlatego, jeśli chcesz odzyskać nadpisane dane z dysku SSD, musisz wybrać inną lokalizację pamięci masowej.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *