Skład opału najkorzystniejszy w Poznaniu czy też Robakowo.

Skład opału Co to jest palenisko?

Skład opału i skład węgla w okolicy Ogrody.

Skład opału zakrzewo

Skład opału Słowo palenisko wywodzi się z indoeuropejskiego rdzenia *ker-, który oznacza ciepło lub ogień. Odnosi się ono do niepalnej podłogi kominka. W najbardziej technicznym znaczeniu, palenisko to sam kominek, chociaż odnosi się również do płaszcza, komina i przedłużenia kominka. W niniejszym artykule terminy te używane są zamiennie, ale my skupimy się na jego symbolicznym znaczeniu.

(więcej…)